Innan man börjar bygga bör man fundera på vad rummet ska användas till. Ett uterum räknas nämligen inte som boyta och därför rekommenderar vi alltid att man behåller sin altandörr alternativt sätter in ett likvärdigt fasadglasparti i väggen mellan uterum och villa. För även om man väljer isolerglas –  en så kallad Vinterträdgård, når man inte samma isoleringsnivå som ett hus kräver.

Friggebodar, som har en sammanlagd yta på max 15 m2 och är lägre än 3 m från mark till taknock, får du uppföra utan att söka bygglov. Dock gäller fortfarande att byggnationen måste ligga minst 4,5 m från tomtgräns.

Ett fristående uterum räknas som en ny byggnad och kräver en bygglovsansökan, såvida det inte överensstämmer med reglerna för friggebodar. Du kan bygga närmare tomtgränsen mot grannen om du har dennes tillstånd. Ta en dialog med grannarna tidigt i processen men var tydlig med vad du vill göra så att det inte uppstår några missförstånd. Skaffa gärna ett skriftligt tillstånd från grannarna exempelvis på en ritning.